Законодавча база | Дарниця.org

Законодавча база

Кодекси України

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII

Житловий кодекс Української  РСР від 30 червня 1983 року №  5464-X

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV

Цивільно-процесуальний кодекс України від  18 березня 2004 року №  1618-IV

Закони України

Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

Закон України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки»

Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»

Закон України від 12 травня 1991 року  № 1023-XII «Про захист прав споживачів»

Закон України від 19 червня 1992 року № 2482-XII  « Про приватизацію державного  житлового фонду»

Закон України від 12 січня 2006 року №  3334-IV «Про житловий фонд соціального призначення»

Закон України від  1 березня 1991 року  №  803-XII « Про зайнятість населення»

Закон України  від 21 листопада 1992   року №  2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»

Закон України вiд 28 лютого 1991  року  № 796-XII  « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України вiд 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Закон України вiд 21 січня 1994 року № 3857-XII «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»

Закону України  від 24 лютого 1994 року № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закон України  від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР “Про звернення громадян”

Закон України  від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII “Про інформацію”

Закон України  від 10  квітня 1992 року №  2269-XII"Про оренду державного та комунального майна"

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

Постанова  Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»

Постанова Ради Міністрів Української РСР та  Української Республіканської Ради Професійних спілок  від 11 грудня 1984 р. N 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 380 «Про внесення змін до Правил оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1249 «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки»  

Постанова КМУ № 305 від 12.03.2003р.  «Положення про дошкільний навчальний заклад»

Правила утримання зелених насадженя в населених пунктах України” затверджені Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006 року.

Нормативно-правові акти Верховної Ради України

Постанова Верховної Ради України вiд 26 червня 1992 року  № 2503-XII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України,про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76

Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування

Рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 « Про правила благоустрою міста Києва»

Рішення Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 371/1805 «  Про Статут територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради від 15 липня 2010 року № 1274/4712 «Про затвердження Програми розвитку соціального житла у місті Києві на 2010 – 2015 роки»  

Рішення Київської міської ради від 18 червня 2009року № 627/1683 « Про деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»   

Рішення Київської міської ради від 30 грудня 2010року № 574/5386 «Про програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік»   

Рішення Київської міської ради  від 16 вересня 2010 року  № 30/4842 “Про затвердження програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на   2010-2017 роки»   

Рішення Київської міської ради від 27.01.05р. № 11/2587 « Про Правила забудови м. Києва»

Рішення Київської міської ради від 21.05.09р. №  462/1518 “ Положення про порядок розміщення тимчасових споруд в м. Києві”

Рішення Київської міської ради  від 14.03.2002р.  N 313/1747 «Про затвердження Порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами в м. Києві»

Рішення Київської міської ради від 28.09.2006р. № 34/91 «Про затвердження порядку передачі майна територіальної громади  міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном      територіальної громади міста Києва,Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва»