Як створити ОСББ | Дарниця.org

Як створити ОСББ

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) — це юридична особа, створена власниками квартир та нежитлових приміщень будинку для ефективного використання їхнього власного майна, а також утримання та використання неподільного загального майна.
 
Мета діяльності ОСББ. Порядок створення та легалізації роботи ОСББ

Метою створення ОСББ є захист прав мешканців відповідного багатоквартирного будинку — членів об'єднання, виконання обов'язків щодо спільного утримання будинку та прибудинкової території, а також забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх необхідних платежів.

Створення ОСББ як юридичної особи передбачає наявність статуту, розрахункового рахунку в банку, печатки та інших атрибутів, притаманних юридичній особі. Для цього необхідно здійснити наступні кроки:

1. Ініціювання створення ОСББ.
Ініціатором створення ОСББ може бути або власник багатоквартирного будинку, або ініціативна група з числа власників квартир чи нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, яка складається щонайменше з 3 осіб. Першочергове завдання ініціатора — завчасно повідомити власників квартир про місце і час проведення установчих зборів. Для цього кожному власнику квартири або нежитлового приміщення не менш ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів вручається під розписку (або надсилається поштою рекомендованим листом) повідомлення, яке містить порядок денний установчих зборів, місце та час їх проведення. Бажано у повідомленні згадати про необхідність мати при собі паспорт (чи інший документ, що посвідчує особу) та правовстановлюючий документ на квартиру або нежитлове приміщення).


2. Проведення установчих зборів.
Установчі збори правочинні, якщо на них присутні понад 50% власників квартир та нежитлових приміщень. Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників. У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на установчих зборах. Кожен з них має один голос - незалежно від площі та кількості квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. Для підтвердження своєї особи учасники зборів повинні мати при собі документ, що засвідчує особу. Для підтвердження права власності на квартиру, нежитлове приміщення - правовстановлюючий документ (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування тощо).
Установчі збори приймають рішення:
- про створення об'єднання,
- затверджують статут (який розробляється відповідно до типової форми),
- обирають органи управління (голову та членів правління, голову та членів ревізійної комісії),
- визначають назву об'єднання.
Рішення на зборах власників приймається голосами не менш ніж 2/3 присутніх з правом голосу та оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі - із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").
У разі відсутності кворуму ініціатор призначає нову дату, місце і час проведення установчих зборів, які можуть бути скликані не раніше ніж через 14 днів з дня зборів, що не відбулися.


3. Державна реєстрація ОСББ
ОСББ вважається утвореним з моменту здійснення державної реєстрації - відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
Строк проведення реєстраційних дій - приблизно до 1 місяця.
Першим етапом легалізації роботи ОСББ є державна реєстрація, яка проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням ОСББ. Перелік необхідних документів:
1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи (Форма № 1).
2. Протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення ОСББ (оригінал або нотаріально завірена копія документу).
3. Статут (2 примірники оригіналу). Статут має бути підписаний головою зборів, підпис повинен бути нотаріально засвідчений.
4. Список членів ОСББ. У ньому зазначають номер квартири або дані нежитлового приміщення, ПІБ власника, загальну площу житлового або нежитлового приміщення.
Термін державної реєстрації ОСББ не повинен перевищувати 3 робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Наступним етапом є реєстрація ОСББ у органах статистики, державній податковій інспекції, управлінні пенсійного фонду.
Проведення реєстрації ОСББ в органах статистики (отримання довідки про включення до ЄДРПОУ).
Перелік документів для отримання довідки про включення до ЄДРПОУ:
1. Запит.
2. Виписка з Єдиного державного реєстру (оригінал та копія).
3. Платіжний документ про оплату з відміткою банку (25,94 грн).
Реєстрація ОСББ в державній податковій інспекції проводиться за місцезнаходженням ОСББ.
Перелік документів для взяття на облік платника податків:
1. Заява про взяття на облік платника податку (ф. № 1-ОПП).
2. Виписка з Єдиного державного реєстру (оригінал та копія);
3. Довідку про включення до державного реєстру підприємств, установ, організацій з органів статистики (копія).


Після цього ОСББ має бути внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій ОСББ має подати до державної податкової інспекції заяву за формою 1-РН та копію статуту.
 
Взяття на облік в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюється за місцезнаходженням юридичної особи на підставі відомостей, наданих державним реєстратором, не пізніше наступного дня з дня отримання відомостей управлінням Пенсійного фонду. Повідомлення про взяття на облік ОСББ як платника єдиного внеску безоплатно надсилається платнику поштою з повідомленням про вручення.

Органи управління та порядок вступу до членів ОСББ. Діяльність ОСББ
 
ОСББ здійснює свою діяльність на підставі наявного в управлінні майна та належних об'єднанню коштів, які включають:

 • статутні внески і обов'язкові платежі членів об'єднання;
 • кошти, одержані об'єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;
 • субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та компенсації за громадян;
 • доходи, що спрямовуються на виконання статутних завдань об'єднання;
 • добровільні майнові (у тому числі грошові) внески фізичних і юридичних осіб.

Органами управління ОСББ є загальні збори його членів (вищий орган управління), правління (виконавчий орган), ревізійна комісія об'єднання (контролюючий орган). Для керування поточною діяльністю об'єднання обирається правління (колегіальний або одноосібний орган), підзвітне загальним зборам об'єднання. Повноваження всіх органів управління визначаються Статутом.

ОСББ після набуття статусу юридичної особи має право:

 • прийняти на власний баланс весь житловий комплекс (будинок);
 • за договором з попереднім власником залишити його балансоутримувачем житлового комплексу (будинку);
 • укласти договір з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення такої діяльності, про передачу їй на баланс усього житлового комплексу (будинку).

Балансоутримувач забезпечує управління житловим комплексом.

Управління неподільним та загальним майном житлового комплексу (допоміжних приміщень, які забезпечують належне функціонування будинку) здійснює управитель. ОСББ приймає рішення про форму управління на загальних зборах членів ОСББ у одній з наступних форм:

 • управління неподільним та загальним майном через статутні органи об'єднання;
 • передача функцій по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу юридичній особі за договором. Договір розробляється відповідно до затвердженої типової форми договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя.

Членом ОСББ може бути як фізична, так і юридична особа, яка є власником квартири або нежитлового приміщення відповідного багатоквартирного будинку, а також власник будинку. Членство в ОСББ є добровільним і може набуватися як під час створення об'єднання, так і індивідуально, на основі письмової заяви, в будь-який момент існування об'єднання. Порядок прийняття до об'єднання визначається статутом відповідного об'єднання.
 
Вихід члена об'єднання здійснюється на підставі поданої ним письмової заяви або з інших підстав відповідно до статуту об'єднання.

Довідкова інформація щодо реєструючи органів та установ Дарницького району та зразки документів розміщені на нашому сайті в розділі «База знань».

Додати коментар

Plain text

 • HTML tags не дозволені
 • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
 • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Enter the characters shown in the image.