Як одержати виплату на дитину одинокій матері | Дарниця.org

Як одержати виплату на дитину одинокій матері

Законодавством України передбачені пільги та різні гарантії для одиноких матерів, однак, деякі із них, жінка втрачає, у разі коли вона вступає в шлюб.

Перш за все, гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей встановлено Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".

Відповідно до цього Закону призначається такий вид державної допомоги сім’ям з дітьми як, зокрема, допомога на дітей одиноким матерям.

Таке  право на грошову  допомогу мають:

-  одинокі матері (які не перебувають у шлюбі),

-  одинокі усиновителі,

а якщо  у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.

-   вдови та вдівці з дітьми,  

-   мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу.

У разі якщо одинока мати, одинокий усиновитель (вдова, вдівець), мати (батько) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті уклали шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені новим чоловіком (дружиною).

Разом з цим, доцільно зазначити про те, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, не буде мати права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги (допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною та досягнення нею 3-річноого віку, інше).

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається уразіперебування дитини на повному державному утриманні.

Перелік документів, які необхідні для призначення допомоги на дітей одиноким матерям.

До органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання подаються:

1.      Заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2.      Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом РАЦСу, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

3.      Довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї (у разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім’ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю, коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини);

4.      Копія рішення про усиновлення (додатково подається лише  усиновлювачами);

5.      Копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (додатково подається лише  вдовами  (вдівцями).

6.      Копії свідоцтва про розірвання шлюбу, свідоцтва про смерть одного з батьків та довідку про те, що вони не одержують на дітей  пенсії в разі втрати годувальника або соціальну пенсію ( додатково подається матір’ю  (батьком) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію).

Документи, особи, яка претендує на призначення допомоги, подаються  самостійно. Особа, яка претендує на призначення допомоги, але за станом здоров’я або з інших поважних причин не може самостійно зібрати необхідні документи, за її письмовою заявою,  збір зазначених документів покладається на органипраці та соціального захисту населення.

Подані документи розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги, протягом 10 днів з дня подання заяви.

Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Порядок виплати допомоги на дітей одиноким матерям

Після прийняття відповідного рішення орган праці та соціального захисту населення надсилає заявникові письмове повідомлення про призначення державної допомоги чи про відмову в її наданні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення.

Зазначена допомога призначається на кожну дитину окремо.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Допомога на дітей одиноким матерям ( одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У 2012 році  встановлені наступні розміри допомоги:

 

Категорія

 

Дата

 Мінімум

Максимум

  Дитина віком до 6 років

 

 

 

 

 

 

1.01.2012

267,90 грн.

 446,50 грн.

1.04.2012

273,30 грн.

455,50 грн.

1.07.2012

275,10 грн.

458,50 грн.

1.10.2012

279,00 грн.

 465,00 грн.

1.12.2012

288,30 грн.

480,50 грн.

Дитина віком від 6 до 18 років

 

 

 

 

 

 

1.01.2012

333,60 грн.

556,00 грн.

1.04.2012

340,20 грн.

 567,00 грн.

1.07.2012

343,20 грн.

572,00 грн.

1.10.2012

348,30 грн.

 580,50 грн.

1.12.2012

 359,10 грн.

598,50 грн.

Дитина віком від 18 до 23 років (за умови навчання)

 

 

 

 

 

 

 

1.01.2012

321,90 грн.

536,50 грн.

1.04.2012

 328,20 грн.

547,00 грн.

1.07.2012

330,60 грн.

551,00 грн.

1.10.2012

335,40 грн.

559,00 грн.

1.12.2012

340,20 грн.

567,00 грн.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги при народженні

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506

Закон України «Про державний бюджет України на 2012 рік»

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4282-17

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506

 

Comments

можна я задам питаня? якщо я ніколи не перебувала в шлюбі але я живу в свекрухі вона мені виділила кімнату але з гром чол не проживаю він приходить постійно мене виганяе з дітьми з квартири там де він бувае тоже приходить переночувати пяний я маю право получати один маму я 3 раза робила і мені не дають цю допомогу

Конечно должна получать если сможет доказать, что не проживает в гражданском браке с отцом детей. Поскольку она проживает на территории отца детей (на сколько я понял), то это доказать будет трудно. Надо понимать, кто где зарегистрирован, если это одна жилплощадь, то увы.

Сергей:

Добрий день!

Відповідно до ст.121 Сімейного кодексу
Права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому статтями 122 та 125 цього Кодексу.
Відповідно до ст.125 СК:
1. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини.
2. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається:
1) за заявою матері та батька дитини;3) за рішенням суду.
Відповідно до ст. 126 СК:
1. Походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини до органу державної реєстрації актів цивільного стану.
3. Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою, за умови її нотаріального засвідчення. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.
Отже, якщо батько є і його дані внесені до Свідоцтва про народження дитини, то ця дитина вважається такою, що має обох батьків.
Виходячи з наведеного Ви не маєте права отримати статус одинокої матері.
Проте, відповідно до ст. 141 СК:
1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини.
Ця норма Закону, а також ст.ст. 164, 165 СК, в разі не виконання батьком дитини своїх батьківських обов’язків, як матеріальних так і виховних надає Вам право на звернення до суду з позовом:
1. про стягнення аліментів; або
2. про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.
При отримання Рішення суду про позбавлення батька батьківських прав Ви отримуєте право на звернення до органу соціального захисту із заявою про отримання статусу одинокої матері.

З повагою, Сергій Леоновець.

якщо одинока мати, при заповнені декларації ,показала недостовірні дані(занизила доходи) при перерахунку виявлено переплату 5000грн.Чи має право мати на чергове звернення ,якщо не повернуто переплату

я одинока мама,дитині 9міс.При народженні оформила малозабезпечену отримувала 2200грн.Коли дитині виповнилось 6міс. переоформила з малозабезпеченої на По доходах,тепер отримую 1200,що потрібно для того щоб отримувати більшу сумму?

Мені 22 роки, навчаюсь у коледжі І-ІІ рівня, бакалавр, денна форма навчання з вересня 2010р.31.12.11р народила дочку і продовжую навчатись за денною формою навчання. стипендію отримую в розмірі 594грн та допомогу по втраті годувальника(батька) до 23 років. Чоловік працює на заводі та навчається у ВНЗ ІІІ-ІV рівня за заочною формою. Чи маю я право отримувати допомогу на дитину віком до трьох років, як студент, що продовжує навчання за денною формою?

Як можна сприймати нашу державу Україну.Я отримувала допомогу для одинокої мами -600 грн. Знов подала документи на оформлення підвищеної допомоги -600 грн. Поясніть,чому права одиноких мам ніхто не захищає?
ОПІКУНСТВО - сума виплат 2,400 грн!Це при тому, що є опікуни, які фактично вдвох приносять дохід:батько і мати + така велика допомога.Я прекрасно розумію , що це не є рідні батьки..Але, шановні, я сама виховую сина, 14 років - допомога мізерна від держави.Давайте поговоримо про роботи, якщо вам -45 років, про виплати, які не платять, про те, що обіцяють, взагалі не дають,на офіційну роботу влаштуватись неможливо, довести щось в судовому процесі теж неможливо...У мене з дитиною проблеми зі здоров"ям з народження, на даний час ситуація погіршилась. Чому така несправедливість з виплатами?Невже моя дитина хоче менше їсти?Опікуни як правило - двоє людей...А "ліки", "ліки"-горе з цінами.Що робити?Ставити на біржу - нічого не пропонують...Беруть на роботу до 35 років!!!! Моя пошта:ukrolginety@ukr.net.І ще одне: жодних прав в одиноких мам немає...

Я отримую,як мати одиначка, на протязі 3-х років із 5-ти, допомогу в розмірі 250-320 грн.І два рази ходила підвищувати, але чула відмову, так як прживаю з власними батьками.

Я одинока мати одруженна не була,синовi 6 р.,отримую допомогу. Зараз одруженна i чекаю народження 2 дитини. В якому розмiрi я отримаю виплату на 2 дитини?

Здраствуйте. Я мама двоих детей.Я замужем,первого ребёнка я родила не находясь в браке.Ему 9 лет,сейчас до марта месяца я в декрете,на старшего ребёнка я получаю 390грн.Могу ли я получать на него какуюто дополнительную выплату

Катя:

В мене таке питаннячко: чи можна припинити виплати одиноким-багатодітним матерям, якщо вони неналежним чином виконують батьківські обов'язки?

Доброго дня. Я мати-одиначка. Будь ласка допоможіть нарахувати суму мінімальної допомоги.
старший син - 19 років. не працює
меншому сину - 10 років
моя з/плата - 1,300
Дякую.

Доброго дня. Підскажіть будь ласка допомога при народженні дитини і як одинока мати приходить разом, чи по окремо?

Вікторія:

У мене 3 дітей.Так як тепер Війна,закони помінялися,мої пільги зменшили,а деякі скасували зовсім,в школі безкоштовні обіди відмінили,проїзд для дітей також відмінили.Я знаходжусь в декреті,дитині 2 рочки,в чоловіка зарплата мінімальна.Нерухомого і рухомого майна ми не маємо,живемо у батьків.Питання:можемо ми претендувати на малозабезпечену сім’ю?

Доброго дня! У мене виникло питання. Мені сказали, що крім наведених вище документів необхідно ще надати довідку про доходи. А за який період її необхідно брати з місця роботи, якщо я на даний момент знаходжусь у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. Моїй дитині на сьогодні 1,5 років.

Доброго дня! Маю подібну ситуацію, дитині 1,5 місяців у вересні 2015 року перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною була звільнена у зв'язку з ліквідацією організації. Протягом 2015 року отримувала допомогу у мінімальному розмірі. Звернулась у січні 2016 року для поновлення виплати допомоги при цьому надала всі зазначені документи. У лютому мені зателефонував спеціаліст з управління соцзахисту з вимогою надати довідку про доходи з ліквідованого підприємства. На мій запит до організації лист прийшов з відміткою, що адресат вибув за місцем реєстрації. Про даний факт я повідомила спеціаліста одразу, на що вона мені сказала, що виплати я не отримаю доки не надам довідку про доходи. Офіційної відмови у виплаті я не отримувала . Підкажіть будь ласка, що робити у такій ситуації та до кого звертатися?

Здравствуйте, я мать-одиночка, сыну 5лет. я частный предприниматель на едином налоге. могу ли я подавать документы на мать-одиночку?

МАМОЧКИ!!! Підписуйтеся будь-ласка на ПЕТИЦІЮ до ПРЕЗИДЕНТА, інакше нас ніхто не почує!!! https://petition.president.gov.ua/petition/20130 та https://petition.president.gov.ua/petition/20669

Какая помощь матери, которая лишила отца родительских прав, у меня на руках ребёнок 8-ми лет, какая помощь мне полагается от государства скажите пожалуйста.

Надя:

Воспитываю ребенка самостоятельно. Не замужем. Отец ребенка не помогает. На работе могут дать отпуск, как матери самостоятельно воспитывающей ребенка (10 лет), но нужна довидка (не ф.№3), что ребенок живет со мной. Когда был ЖЕК, давали такую довидку. Теперь - сервисный центр, отказывают, отправляет к нотариусу. На работе от нотариуса документ не берут. Замкнутый круг. Как и где пулучить такую довидку? Спасибо

Доброго дня. Перший раз я оформила цю допомогу і навіть не знаю у якому розмірі її дають....У мене 2 дітей. Два роки як проживаю одна і розлученна.На 1-шу дитину ніяких виплат не отримую.Оформила допомогу на другу дитину(їй 2 міс)Ось я отримала за 2 міс. 39грн...Це взагалі можливо і по якому це вони мені нарахували?

Чи можу я отримувати виплати як мати одиначка, якщо одружена з батьком дитини не була,я фамилію маю від першого шлюбу, а дитина фамилію біологічного батька, з яким ми не проживаємо і допомоги від нього не отримаємо.

Вітаю. Нещодавно мого колишнього чоловіка позбавили батьківських прав. Рішення суду було "заочним", так як він зник, після народження сина. Ніде не приписаний і знайти його не можливо. Звісно, ніякої допомоги від нього не отримувала жодного разу, на протязі всіх двух років.На аліменти не подавала, так як не бачила сенсу. Своїй першій дружині він також не платить аліментів на дитину, якій вже 10 років. ПІДСКАЖІТЬ :чі можу я отримати якусь державну допомогу, так як являюсь єдиним опікуном дитини? Дякую всім небайдужим!

Додати коментар

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Enter the characters shown in the image.