Безробіття. Створення робочих місць | Дарниця.org

Безробіття. Створення робочих місць

За останні 2 роки безробіття зросло в Україні в кілька разів, і створення робочих місць залишається найгострішою проблемою на шляху поліпшення умов життя і праці людей. Цілком очевидно, що відновлення економіки повинно відбуватися таким чином, щоб створювалися робочі місця. Однак існує ризик того, що заходи політики, що проводяться з метою подолання економічного спаду, будуть перешкоджати вирішенню завдань в області зайнятості і що вони можуть ще більше погіршити бідність і нерівність.
Перехід до політики жорсткої економії в Україні, не зміг зупинити погіршення становища в області бюджетного дефіциту і стимулювати інвестиції. Необхідно змінити напрямок руху в бік макроекономічної політики, яка відповідає цілям зайнятості і сприяє їх досягненню.
Одним словом, необхідно знайти правильний баланс між стратегією економічного зростання, яка веде до утворення робочих місць, і забезпеченням бюджетної дисципліни. Це буде означати підготовку реалістичних планів бюджетних витрат, спрямованих на створення робочих місць і одночасно на досягнення фіскальних цілей в середньостроковій перспективі.
До таких заходів можуть належати підвищення частки прогресивного оподаткування, розширення податкових пільг для домашніх господарств з низькими доходами, підвищення збирання податкових доходів і розширення податкової бази.
Такий підхід до консолідації, котрий сприяє зайнятості, не тільки допоможе збалансувати економічні та соціальні завдання, а й сприятиме зростанню споживання домашніх господарств на основі доходів, а не запозичень, при цьому стимулюючи економічне зростання.
Тому політика бюджетної консолідації повинна проводитися одночасно з активною політикою на ринку праці, а її зміст має змінитися, щоб забезпечити постійне сприяння заходам і програмами розширення зайнятості, особливо в інтересах молоді.
На всій території України, підприємства змушені працювати в умовах млявого попиту і невизначених економічних перспектив. Щоб економічне зростання, що стимулює створення робочих місць, стало реальністю, необхідно докладати зусилля, спрямовані на сприяння сталому розвитку підприємств і на зміцнення їх можливостей по створенню робочих місць.
Існує нагальна необхідність пошуку шляхів відновлення кредитування малих і середніх підприємств (МСП), на частку яких припадає значна частина всіх зайнятих осіб, і які повинні стати основними джерелами зайнятості. Уряду і іншим зацікавленим сторонам необхідно також шукати стимули, які будуть спонукати підприємства з високим рівнем ліквідності до інвестицій у виробничу діяльність та створення робочих місць.
Необхідно здійснювати таку політику, яка б сприяла підвищенню продуктивності, стимулювала процес технологічних змін, в тому числі перехід до зелених технологій, і заохочувала накопичення технічних знань, професійних навичок і «ноу-хау».
Це має вирішальне значення для ефективної трансформації економіки і забезпечення економічного зростання, яка веде до утворення робочих місць.
Така політика повинна бути спрямована на:
-   Підвищення рівня продуктивності, конкурентоспроможності і зайнятості в існуючих секторах;
-   Сприяння диверсифікації в нові галузі з підвищеною доданою вартістю;
-   Надання підтримки еко-галузям і зеленим робочим місцям;
- Накопичення технічних знань і професійних навичок працівників і управлінського та організаційного досвіду підприємств.
- Соціальний діалог, партнерство і стратегічне співробітництво між організаціями роботодавців і працівників та урядом грають ключову роль у формуванні найбільш ефективної політики і здійсненні процесів перетворень.

Додати коментар

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Enter the characters shown in the image.